PHILIPPINES REGISTRATION

Details Required : PSA Birth Certificate(BReN) or Tax Identificaton Number(TIN)

ATOMY Sponsor ID

प्रायोजक आईडी
» 26010000 » 21129074
» 26016673 » 19995835
Step1

Bumisita sa Atomy homepage.

I-click ang address na pinapakita sa ibaba.

(Visit the Atomy homepage. Click the address shown below.)

–  Opisyal na Website  –

http://www.atomy.com/ph
Step2

I-click ang “Sumali sa Amin”.

(Click “Join Us”.)

Step3

Kailangan ang password at ID ng miyembro ng Atomy.

(An ATOMY member’s ID and password are required.)
Please enter numbers only.
Copy and paste.

Atomy Distributor Number (ADN) : 16088587
Password : b112233*
Step4

I-click ang “Sumali sa Amin”.

(Click “Join Us”.)

Step5

Tingnan ang “Sang-ayon Lahat” para sa mga tuntunin at kondisyon.
I-click ang OK na buton.

(Check “All Agree” for terms and conditions. Click the “NEXT” button.)

Step6

Magsagawa ng sertipikasyon sa sarili

(Please enter your personal information)

Step7

Ilagay ang numero ng membership ng isponsor.
Piliin ang numero ng membership ng isponsor.

(Enter your sponsor’s membership number. Select your sponsor’s membership number.)

(Please enter numbers only.)

ATOMY Sponsor ID

प्रायोजक आईडी
» 26010000 » 21129074
» 26016673 » 19995835
Step8

I-click ang Kompirmahin sa screen sa ibaba.

(Click )

Step9

I-click ang OK.

(Click )

Step10

Awtomatikong inilalagay ang mga karakter.
I-click ang.

(Your membership subscription is complete.)

Step11

Kumpleto ang suskrisyon ng iyong membership.
Paki-rekord ang iyong ID at password at itago sa ligtas na lugar.

(To full membership !. Please record your ID and password and store in a safe place.)